14/6/19

Ανάκτηση δεδομένων από σκληρούς δίσκους σε Clean Room


Ανακτηση δεδομένων σε Clean Room

είναι η πρώτη και μοναδική εταιρία ανάκτησης δεδομένων στην Ελλάδα, με ιδιόκτητο CleanRoom διαστάσεων 15 τ.μ., κάτι που εξασφαλίζει τον έλεγχο των συνθηκών που είναι απαραίτητες για το άνοιγμα των σκληρών δίσκων και την επέμβαση στα εσωτερικά μηχανικά τους μέρη.

#datarecovery #hdd #ransomware