31/10/16

Ανάκτηση από RAID με 4 Seagate δίσκους των 4ΤΒ

Με επιτυχία ανακτήσαμε μία συστοιχία RAID με 4 Seagate δίσκους των 4ΤΒ ο κάθε ένας. 

Η συστοιχία περιέχει ~7ΤΒ δεδομένων σε σύστημα αρχείων ext4 και περιέχει σειρά εικονικών δίσκων.


Αντίστοιχες περιπτώσεις ανάκτησης δεδομένων από συστοιχίες RAID, Servers, NAS Boxes κτλ.