31/10/16

Δίσκος με περίπτωση DIY ανοιγμένος σε μη αποστειρωμένο περιβάλλον

Στα εργαστήρια μας έφτασε ο παρακάτω δίσκος με περίπτωση DIY


που ανοίχτηκε σε μη ελεγχόμενο περιβάλλον και χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό. 

Διακρίνονται 
1) Δακτυλικά αποτυπώματα επάνω στα platter
2) Ο δίσκος είναι κακοποιημένος στο εσωτερικό του σε διάφορα σημεία (εικ. BEFORE).

Στο clean room ο δίσκος καθαρίστηκε με ειδική τεχνική, οι κεφαλές αντικαταστάθηκαν (εικ. AFTER) και ο δίσκος μπήκε για κλωνοποίηση (εικ. 2).


ΠΡΟΣΟΧΗ λοιπόν! 
Αν ο δίσκος σας παρουσιάζει πρόβλημα, 
1) Μην αποπειραθείτε να τον ανοίξετε μόνοι σας. 
2) Αυτό θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα 
3) Η ανάκτηση των δεδομένων θα είναι δυσκολότερη με υψηλότερη οικονομική επιβάρυνση ή ακόμα και αδύνατη.