27/10/16

Μεταφορά του platter Maxtor 40GB σε άλλο σασί
Στη διαδικασία ανάκτησης ενός αρχαίου Maxtor 40GB (6K040L0) με μία κεφαλή.
Οι δίσκοι αυτοί δεν δίνουν περιθώριο για αντικατάσταση των κεφαλών, έτσι ο μοναδικός τρόπος ανάκτησής τους σε περίπτωση μηχανικής βλάβης, είναι με μεταφορά του platter σε άλλο σασί.Ο δίσκος ανοίγεται στο Clean Room της Northwind, το platter μεταφέρεται με ειδική τεχνική στο σασί του δίσκου-δότη και τα δεδομένα διαβάζονται με τις κεφαλές του δότη. 


Στις φωτογραφίες φαίνεται τμήμα της διαδικασίας καθώς και το τελικό αποτέλεσμα με τα υγιή (πράσινα) sector που διαβάζονται.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση, ήταν απαραίτητο να ακολουθηθεί και διαδικασία smart hotswap για να ξεκινήσει ο δίσκος, καθώς υπήρχε σοβαρή βλάβη στο Service Area.